Jaarvergadering (proef)

Verslag van de Nieuwjaarsbijeenkomst in Zaal Gieling op 5 januari 2016.

1. Om te beginnen werd een mailtje van Gerrit en Diny van Schriek voorgelezen, dat zij helaas niet aanwezig kunnen zijn, maar iedereen een voorspoedig en gezond 2016 toewensen en te zeggen, dat hij aan de laatste chemokuur bezig was. Maar de aandacht heeft hem zichtbaar goed gedaan

2. Twee leden te weten (Mient) Mevr. Burgers-Helmes en (Gonda) Mevr. Roordink-Visser zijn in de loop van 2016, 12,5 jaar lid van de KBO / SSG. Zij waren evenwel niet aanwezig, zodat het verdiende speldje nog nagebracht wordt.

Vijfentwintig jaar lid in de loop van 2016 zijn: (Riet) Mevr. Otten-Peters en (Agnes) Mevr. Thuis-van Aalten. Zij werden gehuldigd met de “gouden speld”, de oorkonde en een bos bloemen.

Zoals tijdens de jubileum viering aangekondigd zullen we jaarlijks steeds op de nieuwjaarsreceptie de leden, die in het betreffende jaar 12,5 of 25 jaar lid zijn huldigen.

3. Daarna begon de  vergadering,  een “Proef  jaarvergadering”.

Bericht van verhindering ontvangen van: Gerda Meijer, Catrien Grobbink, Gerrit en Diny van Schriek.

Eind december zijn wij als bestuur naar de notaris in Duiven geweest om een officiële akte van oprichting van de Senioren Sociëteit Groessen te ondertekenen. Per 29 december staan wij ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.      De statuten zijn voor ieder lid, die dat wil, in te zien.

4. Rooster van aftreden:

In 2017:    Janny Gilles en Krees Willemsen.

In 2018:    Bart van Kerkhoff en Maria van Wely.

In 2019:    Sjef Holland.

Alle bestuursleden kunnen zich herkiesbaar stellen.

5. Benoemen van de kas controle commissie, de zaal is gevraagd, wie dat wil doen. Twee leden, te weten: Agnes Raasing en Miep Vermeulen stelden zich voor dit jaar beschikbaar.

6. De Gym-club “Meer bewegen door ouderen” is vanaf 1-1-2016 geheel onder de SSG, omdat Mikado daarmee stopt, 23 leden om te beginnen. Maria is vanuit het bestuur het aanspreekpunt voor de Gym-club. Bart, onze penningmeester int de jaarlijkse contributie.

€ 100,–  voor leden van de SSG, niet leden € 120,–. De betaling kan ineens of in 4 maandelijkse termijnen.

7. Het aantal leden per 31-12-2015 bedroeg 110.

8. Nieuwe leden per 1-1-2016 zijn 39 stuks, waarmee we dus op 149 leden komen !. De lijst van namen van de nieuwe leden is onderaan dit verslag op de website afgedrukt. Bijna ons streefgetal van: 150 !!

9. Onze penningmeester Bart van Kerkhoff deed verslag van de uitgaven van 2015 en schetste een beeld wat ons te wachten staat in 2016, met als resultaat, als het zo doorgaat een positief resultaat !.

10.  De Website is al in een vergevorderd stadium. Het kan al bekeken worden op www.seniorengroessen.nl.

Een dringende vraag: Wil een ieder, die een e-mail adres heeft, dit doorgeven door middel van een mailtje naar het bestuur.

11. Het lidmaatschap graag in januari betalen, de eerste maand van het jaar en liefst per bank.

Niet-leden, die onze  middagen  willen  bezoeken  zijn van harte welkom, maar zij betalen     € 5,– per persoon. Het jaar loopt van 1 januari t/m eind december.

12. Programma voor het voorjaars seizoen.

Pronkzitting op Vrijdag 15 januari  is voor leden gratis.

Carnaval  middag op 9  februari.  Komt U  allen gezellig  verkleed en  blijft voor  € 12,50  met ons de leden SSG, de Deurdreiers en Tijdloos gezellig stamppot eten.

Frans van Gorkum komt met duo: ”Alles Andès” op 8 maart ons vermaken met liedjes van vroeger en daarna zal Karin Goes ons uitleggen wat we aan KBO Gelderland, het Hoofdbestuur, in de praktijk hebben.

Dorus komt naar Groessen op 5 april .

10 mei, een dagje uit naar de Beekse Bergen. Bus, koffie met wat warms, safaritocht, gevolgd door een consumptie en diner bij Gieling. Kosten van deze dag € 55,- –

14 juni dachten wij het seizoen af te sluiten met een tocht door het Rijnstrangen gebied onder leiding van een gids. Ook aan de mensen die niet zo goed ter been zijn wordt gedacht door het Bestuur. Einde van de dag koffie en daarna nog een simpel hapje (broodje) bij Gieling.

13. Sjef had een aantal tegoed bonnen voor een kopje koffie bij Groenrijk, die zijn uitgedeeld. Let wel op de datum: 1 januari tot 1 maart.

De middagen bij Gieling beginnen om 2 uur.

De consumpties zijn voor eigen rekening, tenzij het anders wordt gezegd.

Janny Gilles (secretaris SSG)

 

Bijgevoegd lijst met namen van nieuwe leden, die zich aangemeld hebben.

Toon en Marian Averdonk

Henk en Riet de Balvert

Eef en Riet Buurman

Nol en Ria Boerboom

Jan Elfrink

Riet Janssen

Henk en Ada Kosta

Piet en Geke Nass

Agnes Bedeaux

Gerard en Ine Derksen

Kitty Janssen

Gerard en Jacqueline Meijer

Theo en Jose Gieling

Dick en AnsTiecken

Theo en Thea Tiedink

Ruud en Thea Bloemberg

Frans  en Catrien Wolters

Theo en Lenie Uffing

Theo van Vliet

Nollie Driever

Gerda Verwey

Ans Brouwers

Jan en Agnes Raasing